Meccanica

Punte HSS

Din 338 art 87

HSS

Din 338 art 57

HSS

Din 338 art 58

HSS

Din 338 art 57t

HSS + TIN

Codolo ridotto Din 338 art 57r e 57s

HSS

Din 338 per alluminio art 59a

HSS

Din 338 attacco 1/4″ art 57q

HSS

Cobalto 5% Din 338 art 88x

HSS

Cobalto 8% Din 338 art 88

HSS

Cobalto 5% Din 338 codolo ridotto art 88s

HSS

Extracorte Din 1897 art 59e

HSS

Extracorte cobalto Din 1897 art 88e

HSS

Doppia elica Din 1897 art 59d

HSS

Din 345 art 59C

HSS

Cobalto Din 345 art 59CX

HSS

Din 340 art 59L

HSS

Cobalto Din 340 art 88L

HSS

Din 1869 art 59XL

HSS

Maggiori informazioni